Branża mleczarska w Polsce to jedna z nielicznych branż, w której eksport produktów mlecznych ma przewagę nad importem, z roku na rok bijąc kolejne rekordy sprzedaży na rynki zagraniczne.

Według danych Ministerstwa Finansów wartość eksportu wyrobów mleczarskich w 2022 r. wyniosła 16,8 mld zł i była o 37 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Mimo to polski sektor mleczarski stoi w obliczu znaczących wyzwań, stwarzających zagrożenie dla wielu podmiotów rynku.

Produkcja i przetwórstwo mleka stają się nieopłacalne

W ostatnim dziesięcioleciu liczba gospodarstw produkujących mleko systematycznie spada. Natomiast jego obecne, radykalne obniżki cen w skupie mogą spowodować upadek kolejnych gospodarstw, w szczególności mniejszych, które rozwijając się z trudem, zmuszone będą zakończyć działalność. Rosnące koszty produkcji w połączeniu z niższymi cenami mleka zaczynają bowiem przewyższać osiągane przez nie dochody, powodując straty finansowe.

– Z jednej strony mamy producentów mleka oczekujących wysokich cen za dostarczony surowiec, z drugiej przetwórców, który są poddani stałej presji ze strony sieci handlowych, żądających coraz niższych cen. Dodatkowo, wysokie ceny paliw i energii, rosnące koszty produkcji, a także konieczne inwestycje w utrzymanie czy rozwój zakładów sprawiają, że działalność wielu z nich staje się nieopłacalna – mówi Mateusz Augustyniak, partner w firmie handlowej Foodcom S.A.

– O ile duże firmy z rozpoznawalną marką się obronią, o tyle małe i średnie mleczarnie mogą nie mieć szansy na przetrwanie – dodaje.

Czy nastąpi konsolidacja?

Cała branża mleczarska stanowi zespół naczyń połączonych. Kłopoty jednego z elementów powodują kłopoty całego sektora. Współpraca pomiędzy dostawami surowca, a mleczarniami jest więc niezbędna, w celu utrzymania stabilności na rynku oraz zapewnienia miejsc pracy uczestnikom społeczności lokalnej. 

– Coraz prawdopodobniejszym scenariuszem wyjścia z sytuacji staje się konsolidacja branży mleczarskiej, co może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Z jednej strony może prowadzić do zwiększenia wydajności produkcji, wpływając pozytywnie na konkurencyjność polskiego rynku mleczarskiego w skali globalnej, z drugiej zaś przyczynić się do wzmocnienia pozycji większych firm. Dlatego ważne jest, aby w procesie konsolidacji uwzględniać interesy wszystkich podmiotów na rynku – tłumaczy Augustyniak.