Obowiązek realizacji programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka wynika z unijnego rozporządzenia.

Z uwagi na brak stwierdzonych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) należy uznać, że ta choroba nie występowała W Polsce endemicznie. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa i zachodzące zmiany klimatyczne nie należy wykluczać takiego zagrożenia w przyszłości - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Jednak wirus tej choroby wykrywano u licznych sztuk bydła sprowadzanego z krajów UE w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego. Choroba niebieskiego języka występowała w Niemczech i w Czechach.

Zakażenie wywołują owady kłująco-ssące z rzędu muchówek.

Program obejmuje co najmniej bierny nadzór kliniczny i aktywny nadzór laboratoryjny. Bierny nadzór kliniczny - to obowiązek zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii wszelkich podejrzeń wystąpienia choroby zakaźnej oraz każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.

Corocznie są również prowadzone szkolenia dla lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie postępowania przy zwalczaniu i wykrywaniu choroby niebieskiego języka, natomiast dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej szkolenia w tym zakresie, w miarę potrzeby, są prowadzone przez pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii.

Zakłada się, że w ramach biernego nadzoru klinicznego zostanie przeprowadzonych 100 badań serologicznych oraz 100 badań wirusologicznych zwierząt z gatunków objętych programem podejrzanych o zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka.

Aktywny nadzór laboratoryjny będzie obejmował badania laboratoryjne m.in. poprzez losowe badania, których celem jest ewentualne wykrycia wirusa tej choroby.

Szacunkowe ogólne koszty realizacji programu w 2020 r. wyniosą ok. 208 tys. zł , z czego 50 proc. kosztów kwalifikowanych może dofinansować UE. W latach 2021 r. i 2022 wydatki na ten cel wyniosą ok. 192 tys. rocznie.

Projektowane rozporządzenia ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.