Jednym z czynników, który może doprowadzić do zapalenia wymienia u krów, jest źle działająca dojarka lub nieprawidłowa jej obsługa. Domowe testy sprzętu nie zastąpią wizyty serwisanta, warto jednak co kilka dni wykonywać samemu amatorski przegląd, który obejmuje kontrolę podciśnienia, pracę regulatora i aparatu udojowego, a także rezerwę wydajności pompy.
W przypadku kontroli podciśnienia, przed uruchomieniem pompy próżniowej należy sprawdzić, czy wskazówka wakuometru wskazuje zero. Po uruchomieniu pompy, jeśli wszystkie zawory są zamknięte, wskazówka wakuometru powinna zatrzymać się w ciągu 10 sekund.

Kontrolę wydajności pompy wykonuje się poprzez podłączenie wszystkich aparatów udojowych. Należy pozwolić na pełne zasysanie powietrza atmosferycznego w jednym aparacie na każde pięć aparatów udojowych. Rezerwa pompy jest niewystarczająca, gdy zaobserwuje się spadek podciśnienia ponad 2 kPa. Można również obserwując wakuometr, wpuścić do instalacji powietrze przez jeden aparat przez około 5 s, a następnie przerwać zasysanie powietrza i określić czas powracania podciśnienia roboczego. Czas ten nie może przekroczyć 3 s, a dobrze jest jeśli podciśnienie nie spada w ogóle.


W przypadku regulatora, należy skontrolować czy jest czysty. W tym celu należy go osłuchać podczas działania pompy próżniowej. Prawidłowo działający regulator powinien ciągle zasysać powietrze. W przypadku gdy po zamknięciu dopływu powietrza do instalacji, wskazówka wakuometru przekroczy normalny poziom podciśnienia, oznacza to, że zawór się zacina – albo się zużył, albo jest brudny.

Aparat udojowy można ocenić tylko wizualnie. Bez odpowiedniej aparatury nie jest możliwe właściwe skontrolowanie jego pracy. Możliwie często należy samemu określić zużycie elementów gumowych i przy ich użytkowaniu należy się bezwarunkowo dostosować do zaleceń producentów gum strzykowych, którzy precyzyjnie określają ich żywotność.