Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych wymaga precyzyjnego żywienia, to oznacza, że krowy powinny dostawać codziennie dawkę o takim samym składzie dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania, wynikającego z fazy cyklu produkcyjnego.

Ta precyzja powinna wynikać przede wszystkim z dokładności odmierzania poszczególnych komponentów podczas mieszania pasz w wozie paszowym. Dlatego też pojawia się konieczność systematycznego sprawdzania dokładności pomiarów. Nieskalibrowana lub błędnie wskazujące waga w paszowozie może powodować, że krowy codziennie będą otrzymywać inną dawkę pokarmową.

Kontroli wagi w wozie paszowym powinno się dokonywać co najmniej raz w miesiącu. W tym celu należy w pustym wozie paszowym umieścić np. 4 worki z paszą o określonej masie, tak aby równo rozłożyć obciążenie na czujnikach, po czym sprawdzamy, czy masa obciążenia zgadza się z odczytem wagi.

Następnie podobną procedurę należy przeprowadzić na pełnym wozie paszowym i sprawdzić, czy dołożony balast nadal waży tyle samo. Jeżeli odczyty się różnią należy dokonać koniecznych regulacji wagi, do momentu aż przeprowadzane próby będzie wskazywało taki sam wynik.