Koreę reprezentuje Krajowy Instytut Nauk o Zwierzętach (RDA),a krajową genomową walidację przeprowadza jeden z jego wydziałów – Genetyki i Hodowli Zwierząt.