Wielkostadne utrzymanie zwierząt przez cały rok w budynku inwentarskim – cykl zamknięty, wymusza na hodowcach wykonywanie zabiegu korekcji racic. W zależności od systemu utrzymania, czy indywidualnych cech zwierzęcia powinien być jednak wykonywany w miarę potrzeb.

Najczęściej wykonuje się go kilkukrotnie w ciągu roku – bez względu na porę roku, system utrzymania – obrazuje to fakt przyjazdu korektora do gospodarstwa i korygowanie racic dla każdej krowy po kolei. Zabieg ten jest również często wykonywany w błędny sposób co ma więcej wspólnego z krojeniem racic, niż z ich korekcją. Do tego zabiegu większości korektorów nie są potrzebne specjalistyczne urządzenia poza poskromem i szlifierką kątową ze specjalnym nożem – tarczą.

Prawidłowo wykonany zabieg powinien być przeprowadzony jedynie jeśli sytuacja tego wymaga. Nie oznacza to jednak, że zabieg powinno się wykonać dopiero, gdy zmienia się postawa zwierzęcia w skutek przerostu rogu racicowego lub wystąpienia kulawizn.

W zależności od systemu utrzymania zwierząt liczba potrzebnych zabiegów korekcji racic również będzie się różnić. Utrzymując zwierzęta w oborach uwięziowych lub wolnostanowiskowych na głębokiej ściółce zabieg ten musi być wykonywany częściej, gdyż naturalne ścieranie rogu racic następuje w znacznie mniejszym stopniu. W przypadku obór płytko ścielonych lub bezściółkowych będzie to automatycznie mniejsza liczba korekcji rocznie – nadal jednak musi to być rozpatrywane pod kątem indywidualnych potrzeb danej sztuki.

W praktycznym ujęciu tematyki korekcji racic w zależności od systemu utrzymania i potrzeb wykonywania tego zabiegu bardzo ciekawy program chce wprowadzić do swojej nowej obory Arend Jan Hendriks holenderski hodowca, właściciel gospodarstwa Hendripol w województwie kujawsko-pomorskim.

- W starszej oborze – głęboko ścielonej, korekcję racic wykonywaliśmy dwukrotnie w ciągu roku, obecnie w nowej wolnostanowiskowej bezściółkowej oborze planujemy zmienić zupełnie podejście do tego zabiegu. Pierwszą zmianą będzie korekcja racic u jałowic cielnych – jeśli stan ich racic będzie kiepski przed porodem, to będzie wykonywany zabieg korekcji. Kolejna zmiana to wykonanie korekcji u krów tuż przed zasuszeniem. Następny zabieg korekcji będzie wykonywany w 4-5 miesiącu po wycieleniu. Oznacza to, że korekcja będzie wykonywana nie dwukrotnie w ciągu roku, ale raz na dwa tygodnie i nie całe stado, a jedynie kilka do kilkudziesięciu krów – wyjaśnia Hendriks.