Stowarzyszenie zwraca uwagę, że popyt na mleko i przetwory mleczne znacznie wzrósł w prawie wszystkich państwach członkowskich UE z powodu epidemii koronawirusa.

Ponieważ łańcuchy odbioru mleka surowego i łańcuchy dostaw przetworów mlecznych są zorganizowane w całej Europie ponad granicami, odpowiedzialne organy powinny przyjąć niezbędne specjalne zasady. EDA napisało w tej sprawie list do Dyrekcji Generalnych ds. Rolnictwa i Zdrowia UE oraz przedstawicielstw państw członkowskich UE.

Zdaniem EDA, odbiór mleka musi być kontynuowany nieprzerwanie - nawet ponad granicami krajowymi. Łańcuchy dostaw muszą zostać utrzymane w całej UE.