Według informacji KE średnia cena masła 8 marca 2020 r. w UE wynosiła 351 euro / 100 kg, tydzień wcześniej było to 353 euro. Od początku roku obserwuje się niewielki spadek masła.

Odtłuszczone mleko w proszku  8 marca średnio UE kosztowało 249 euro / 100 kg (w poprzednim tygodniu 254 euro. Cena tego produktu zaczęła nieznacznie spadać na początku lutego, ale wciąż jest o 30 proc. wyższa niż w poprzednim roku.

W przypadku mleka pełnego w proszku odnotowano spadek cen z 300 do 297 euro / 100 kg w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jednak ceny te przekraczają poziom z poprzedniego roku o 3 proc.

Ceny sera Cheddar pozostają stabilne i wynoszą 305 euro / 100 kg, co stanowi 2 proc. poniżej poziomu z poprzedniego roku.

W porównaniu z poprzednim miesiącem średnie ceny masła spadły o 1,7 proc, odtłuszczonego mleka w proszku o 3,2 proc, a pełnego mleka w proszku o 1,8 proc. Nieznaczny wzrost o 0,1 proc.  odnotowano w przypadku sera cheddar.