Firma Sokołów S.A. poinformowała o podjęciu szeregu działań i dodatkowych procedur mających na celu zapewnienie szczególnej ochrony osobom zatrudnionym w firmie. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostały przekazane pracownikom Spółki za pomocą newsletterów, plakatów, systemu monitorów oraz drogą mailową.

- Należy podkreślić, że wprowadzenie restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa wewnątrz zakładu nie wyklucza możliwości zarażenia pracowników wirusem na zewnątrz, poza jego terenem (…). W zaistniałej sytuacji podjęliśmy wszelkie działania zgodne z zaleceniami i procedurami służb sanitarno-epidemiologicznych. Współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Zgodnie z przyjętymi przez nas procedurami zakładowy zespół odpowiedzialny za podejmowanie działań w związku z pandemią COVID-19 wytypował wszystkich pracowników mogących mieć kontakt z zakażonymi osobami i skierował ich na urlop. Listę tych osób bezzwłocznie przekazaliśmy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – podaje w komunikacie Sokołów.

Dyrekcja zakładu postanowiła dodatkowo skierować na badania wszystkich pracowników dywizji wieprzowej wraz z pracownikami firm zewnętrznych pracujących na terenie wydziału wieprzowego oraz pracowników dziennej zmiany wydziału rozbioru wołowego, gdyż jak się okazuje, to właśnie z tych sektorów pochodzą pracownicy, u których potwierdzono COVID-19.

Zakład Sokołów S.A. w Kole nadal prowadzi produkcję. Firma podkreśla jednocześnie, że zgodnie z wiedzą naukową, nie ma żadnych dowodów na to, iż żywność jest źródłem lub drogą przenoszenia wirusa SARS-CoV-2.