Wzrost produkcji mleka spowodował wytworzenie nadwyżki, którą trzeba w jakiś sposób zagospodarować na rynku. Kwestię tą dodatkowo utrudniło wprowadzone przez Rosję embargo na produkty żywnościowe z Europy.

Stwarza to potrzebę poszukiwania nowych rynków zbytu, które będą w stanie rozwiązać problem nadprodukcji. Podczas Forum, jako potencjalny rynek dla produktów mleczarskich wskazano Wspólnotą Gospodarczą ASEAN.

ASEAN Jest to Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej, w skład którego wchodzą: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Mjanma i Kambodża. Całkowita populacja krajów ASEAN liczy 620 mln ludzi.

W krajach ASEAN następuje szybki przyrost liczby ludności. Szacuje się, że obecna liczba gospodarstw domowych (67 mln) wzrośnie do 125 mln w 2025 roku.

Według prognoz konsumpcja produktów mleczarskich w ASEAN-6 (Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam) do 2020 r. będzie wzrastać o 2,4 proc. rocznie. Stwarza to zapotrzebowanie na dodatkowe 3 miliardy litrów mleka, których lokalni producenci nie są w stanie dostarczyć. Tu pojawia się szansa dla europejskich, w tym polskich eksporterów produktów mleczarskich.