Od lutego 2013 r. oba te kraje mogą eksportować mięso wołowe spełniające powyższe wymogi na rynek Japonii bez ograniczeń. W wypadku Francji dotyczy to mięsa z uboju zwierząt nie starszych niż 30 miesięcy, a w wypadku Holandii zwierząt do 12 miesięcy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zniesienie embarga dotyczy również USA oraz Kanady. W tym wypadku otwarto rynek dla mięsa z uboju zwierząt nie starszych niż 30 miesięcy.

Jest to istotna zmiana dla producentów wołowiny, ponieważ Japonia jest ważnym importerem mięsa, zarówno pod względem wolumenu jak i wysokiego poziomu cen. Przy czym, biorąc pod uwagę kluczowych partnerów handlowych, do tej pory USA były głównym dostawcą wołowiny na ten rynek.

Według danych Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) wartość eksportu w pierwszych jedenastu miesiącach 2012 r. wynosiła ok. 969,8 mln USD, czyniąc Japonię drugim co do wielkości zewnętrznym rynkiem zbytu mięsa wołowego Stanów Zjednoczonych.

Zmiany w polityce handlowej Japonii powinny zachęcić pozostałe kraje członkowskie UE, w tym Polskę, do ubiegania się o zniesienie ograniczeń w handlu. Szybkie otwarcie rynku japońskiego jest tym bardziej prawdopodobne, że obecnie toczą się negocjacje pomiędzy UE a Japonią nt. wprowadzenia Umowy o Wolnym Handlu, znoszącej bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu pomiędzy oboma regionami.