W ubiegłym tygodniu zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z wnioskiem o podniesienie stawek dobrostanowych do bydła, świń i owiec.

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych podniesienie dopłat dobrostanowych mogłoby częściowo zrekompensować rosnące koszty i ograniczyć w pewnym stopniu postępujący proces likwidacji gospodarstw.

Jako przykład samorząd rolniczy podaje dopłaty do krów, których stawka jest bardzo niska, co dotyczy również świń i owiec. W opinii KRIR podwyżkę można byłoby sfinansować poprzez przesunięcie 30 proc. środków z II filaru na I filar, na dopłaty dobrostanowe.

Według szacunków KRIR stawka dopłat dobrostanowych, ze względu na wysokie koszty produkcji powinna być trzykrotnie wyższa. Podniesienie stawek płatności dobrostanowych może powstrzymać negatywny trend odchodzenia gospodarstw od produkcji zwierzęcej, co najczęściej jest procesem nieodwracalnym.

Jakie stawki za dobrostan w kolejnej wersji Krajowego Planu Strategicznego?

W trzeciej wersji planu strategicznego, który przekazano do konsultacji, wzrosły jedynie stawki zaproponowane dla loch – z 301 do 335 zł/szt./rok oraz tuczników – z 24 do 30 zł/szt. Natomiast płatności zaproponowane dla krów mleczne w wariancie wypas (185 zł/szt./rok), krów mlecznych w wariancie zwiększonej powierzchni (595 zł/szt./rok) oraz krów mamek (329 zł/szt./rok) pozostały na niezmienionym poziomie. Pojawiły się również nowe propozycje: dobrostan opasów - zwiększona powierzchnia bytowa: 125 zł/opasa oraz dobrostan opasów - zwiększona powierzchnia bytowa wraz z wybiegiem: 319 zł/opasa.