- W dniu 21 grudnia 2022 r., Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji, które odbyło się 1 grudnia 2022 r., wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z wnioskiem o zmianę przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt w taki sposób, aby odbiór zwierzęcia przez różnego rodzaju organizacje społeczne odbywał się tylko w obecności właściciela i lekarza weterynarii – czytamy w komunikacie KRIR.

Dodatkowo KRIR domaga się, aby ustanowić przepisy, które będą wprowadzać kary za bezpodstawne wtargnięcia na teren gospodarstwa rolnego. Konsekwencje finansowe powinny skutecznie zniechęcić osoby, czy organizacje nieuprawnione do bezprawnego wkraczania na teren gospodarstwa rolnego.

Proponowane zmiany pozwoliłyby w pewnym stopniu ukrócić patologie, z którymi niejednokrotnie mieliśmy do czynienia. Potrzebna jest z pewnością również akcja informacyjna uświadamiająca rolnikowi, kogo musi, a kogo nie powinien wprowadzać na teren własnego gospodarstwa.