Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 22 lipca 2020 r. wystąpił do Ministra Finansów o przywrócenie 8 proc. preferencyjnej stawki VAT na nasienie zwierząt hodowlanych, w tym bydła i trzody chlewnej.

W opinii samorządu rolniczego zmiana stawki VAT na nasienie zwierząt hodowlanych nastąpiła na skutek przeoczenia polegającego na wyłączeniu z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8 proc. nasienia zaklasyfikowanego dotychczas do kategorii „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego".

Przed 1 lipca 2020 r. produkty należące do tej kategorii, w tym również nasienie bydlęce i trzody chlewnej, były objęte stawką 8 proc. Natomiast po tym terminie, na podstawie nowej matrycy stawek VAT, nasienie zwierząt zostało wyłączone z zakresu stosowania preferencyjnej stawki VAT i objęte wyższą stawką VAT 23 proc.

W opinii KRIR wzrost tej stawki o 15 proc. spowoduje pogorszenie konkurencyjności polskich hodowców, jak również firm zajmujących się dystrybucją nasienia. Natomiast obecne na polskim rynku firmy zagraniczne wzmocnią swoją i tak już silną pozycję na rynku.

Wcześniej Zarząd występował w tej sprawie do Premiera Mateusza Morawickiego, Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szef resortu rolnictwa również popierał postulaty o przywrócenie niższej stawki na nasienie zwierząt.