Królowa Mleka pełni rolę ambasadora branży mleczarskiej, który reprezentuje tę tradycyjną gałąź polskiego przemysłu spożywczego, podkreślając jednocześnie wagę mleka jako czynnika zdrowotnego w diecie, który jest szczególnie ważny dla młodego pokolenia.

W przyszłym roku Królową Mleka zostanie Agnieszka Zaborska, pochodząca z miejscowości Słotwiny k. Poniatowej w województwie lubelskim, 27-letnia doktorantka Wydziału Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Księżniczkami Mleka roku 2016 zostały wybrane: Joanna Pyś i Anna Szkaradzińska. Joanna Pyś to urodzona w Zamościu (woj. lubelskie) studentka Technologii Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Anna Szkaradzińska ma 24 lata, pochodzi z Łomży (woj. podlaskie), obecnie jest studentką Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Projekt Królowa Mleka został ustanowiony wiosną 2013 roku, wspierany przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny (KZSM ZR) oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR).