W 2010 roku liczba krów pod oceną zwiększyła się o 4 proc. w porównaniu z sytuacją z grudnia 2009. W kwietniu br. liczba krów ocenianych wyniosła 618 365 sztuk. W tym okresie, najwięcej krów przyjęto pod ocenę w oddziale w Białymstoku (1021 sztuk) oraz w Parzniewie (986 sztuk).

Spadek liczby krów pod oceną odnotowano tylko w oddziale w Poznaniu (mniej o 200 sztuk) oraz w przedstawicielstwie w Zabierzowie (mniej o 91 sztuk).

W okresie od stycznia do kwietnia 2011 oceną objęto dodatkowe 17 892 krów. Najwięcej krów przyjęto pod ocenę w Regionie Oceny Parzniew.