W ostatnich latach ceny zbóż, będące podstawowym składnikiem mieszanek treściwych są na wysokim poziomie. Drogie zboża powodują, że pasza treściwa dla krów mlecznych staje się czynnikiem generującym znaczną część kosztów produkcji mleka. W wyniku takiej sytuacji hodowcy poszukują tańszych surowców paszowych, które jednak nie wpłyną na obniżenie dotychczasowej wydajności produkcji mleka.

Doskonałą alternatywą na drogi jęczmień, pszenicę czy pszenżyto staje się żyto hybrydowe, które szczególnie w ostatnim czasie zyskuje wielu zwolenników stosowania tego zboża do produkcji pasz treściwych. Głównym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem żyta w żywieniu jest jego cena rynkowa, która jest aktualnie średnio o 150 zł/t niższa od pozostałych zbóż. Dodatkową zaletą odmian żyta hybrydowego KWS LOCHOW jest bardzo wysoka plenność na glebach lekkich i średnich oraz wysoka odporność na sporysz dzięki systemowi POLLENPLUSR.

Warto też nadmienić, że ziarno żyta charakteryzuje się znacznie wyższą zawartością cukru w porównaniu do pozostałych zbóż, który stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii żwaczowych. Ziarno żyta to doskonałe źródło energii zapewniające wysoką mleczność.

Nowe odmiany żyta hybrydowego KWS LOCHOW z systemem POLLENPLUSR mogą być z powodzeniem użytkowane w celu przygotowania mieszanek paszowych z przeznaczeniem dla bydła. Dzięki pracy hodowlanej odmiany żyta hybrydowego KWS LOCHOW charakteryzują się obniżoną zawartością substancji antyżywieniowych, których ilość jest porównywalna do poziomu notowanego w pozostałych ziarnach zbóż.

Przydatność ziarna żyta wyprodukowanego z odmian KWS LOCHOW w żywieniu bydła została potwierdzona w doświadczeniach ścisłych przeprowadzonych w Polsce w Instytucie Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych doświadczeń potwierdziły przydatność żyta hybrydowego w żywieniu krów mlecznych jak i młodego bydła opasowego. Pełny raport z powyższego doświadczenia znajduje się na www.kws-lochow.pl

Poniżej przedstawiamy tabelę z aktualnymi zaleceniami stosowania ziarna żyta w żywieniu krów mlecznych oraz bydła opasowego.

Doradca ds. Żywienia Zwierząt
Tomasz Pieńczewski