Biorąc pod uwagę pogłowie krów mlecznych w Polsce (> 2 mln szt.), trzeba podkreślić, że istnieje tu duży potencjał pod względem produkcji wołowiny. 

W firmie Skłodowscy to właśnie krowy mleczne stanowią najważniejszą kategorię skupowanego bydła, z których produkowane są wysokiej jakości burgery wołowe. 

Ważny jest stały odbiór zwierząt

Dla hodowców również ważne jest, aby na rynku istniały podmioty, które są zainteresowane ciągłym odbiorem brakowanych ze stada krów mlecznych. Tego zdania jest również Pan Dariusz Góralczyk, hodowca bydła mlecznego z woj. podlaskiego, który sukcesywnie powiększa produkcję mleka w swoim gospodarstwie. 

Ze względu na spadek popytu na jałówki cielne, hodowca bierze pod uwagę krycie części krów nasieniem buhajów mięsnych, co dodatkowo zwiększy wartość sprzedawanych cieląt do dalszego opasu.