Początek grudnia nie przyniósł dużych zmian w cennikach, widoczne są jedynie niewielkie wahania dotyczące głównie krów. Według opinii zakładów sytuacja ta spowodowana jest zwiększoną podażą tej grupy zwierząt.

Obecnie maksymalne ceny buhajów za klasę R zatrzymały się na nieprzekraczalnej granicy 13 zł/kg, z kolei za O-klasę zakłady płacą do 12,50 zł. Za najlepsze buhaje zakłady są w stanie zapłacić maksymalnie 7,40 zł/kg.

Jałówki są tańsze średnio o 0,5 zł. Za sztuki zaklasyfikowane do klasy R, rolnicy mogą obecnie otrzymać 12,50 zł/kg. Natomiast sztuki zaliczające się do O-klasy kosztują maksymalnie 12 zł/kg. Najlepsze oferty za jałówki skupowane w wadze żywej osiągają poziom 6,80 zł/kg.

Aktualne stawki za krowy w rozliczeniu poubojowym zatrzymują się na poziomie 10,5 zł/kg. Obniżki w zakładach wynosiły od 0,1 do 0,5 zł/kg. Najwyższe stawki oferowane za krowy skupowane w wadze żywej zazwyczaj nie przekraczają 5 zł/kg.

Podane ceny wyjściowe często podlegają jeszcze indywidualnym negocjacjom, w zależności od ilości i jakości sprzedawanych zwierząt. Najmniejszy udział wciąż stanowią poszukiwane rasy mięsne, za które oferowane są stawki z górnej półki cennika. W większości do sprzedaży trafia brakowane bydło ze stad mlecznych, które charakteryzuje się znacznie słabszym umięśnieniem.

(Podane ceny są cenami netto)