Podczas konferencji-szkolenia dla rolników, zorganizowanej w Sokołach, przedstawiciel niemieckiej firmy DüKa Düngekalkgesellschaft mbH, Piotr Łyczek obiecał założyć w 3-4 oborach na Podlasiu po 2-3 materace w boksach aby udowodnić, że rozwiązanie zaproponowane przez firmę jest skuteczne i efektywne.

O tyle jest to istotne, że w Polsce jeszcze nie ma obory w której materace KSM Kalk funkcjonują. Na sugestię z sali, że lepiej wyłożyć materacem jedną całą oborę niż 2-3 materace w kilku oborach, bo to łatwiej ocenić, Łyczek zaproponował wyjazd do obory w Niemczech, gdzie takie rozwiązania są stosowane. Do dyskusji włączył się Andrzej Remisiewicz stwierdzając, że tańsze i lepsze będzie zastosowanie tego rozwiązania w jednej oborze na Podlasiu niż wyjazd do Niemiec.

Trzymamy za słowo, bo chociaż producent zapewnia o wielu zaletach rozwiązania, to jednak lepiej jest zobaczyć na własne oczy jak to funkcjonuje i zasięgnąć opinii użytkownika.

Sam produkt nie jest skomplikowany. KMS Kalk, to mieszanka różnych składników naturalnych w tym magnezu i wapnia odpowiednio rozdrobnionych. Przygotowanie masy do wykonania maty odbywa się w wozie paszowym, który miesza trzy składniki w odpowiednich proporcjach- słomę, KMS Kalk i wodę.

W boksach wykłada się dwie warstwy maty.  Pierwsza, główna, wykładana jest raz na 10 lat. Druga wierzchnia jest uzupełniana co 2-3 tyg.

To wszystko ma zapewnić m.in. pochłanianie mocznika, wilgoci, mniejsze zużycie słomy, zwalczanie bakterii wirusów i grzybów - mniej problemów z komórkami somatycznymi.  Ponieważ jest oparte o składniki naturalne, nie jest szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt - zapewnia producent.