- Nastroje rolników w obliczu galopującej inflacji nie są zbyt optymistyczne. Nie wiadomo też jaka będzie wiosna, jak przezimują oziminy i czy nie wystąpi znów susza – mówi Konrad Krupiński, producent mleka, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego i prezes Niezależnego Stowarzyszenia Hodowców Bydła.

Zdaniem Krupińskiego chcąc dalej rozwijać gospodarstwo nie sposób zrezygnować z inwestycji. Konieczne będzie jednak poszukiwanie oszczędności, chociażby na drodze lepszego wykorzystania potencjału gospodarstwa. Jego zdaniem warto zastanowić się nad efektywniejszym wykorzystaniem posiadanych budynków, celem zwiększenia potencjału produkcyjnego.

Środki niezbędne przy produkcji mleka znajdziesz na Giełdzie Rolnej