Długotrwałe biegunki

Zwykle sytuacja wygląda podobnie. U cielęcia w wieku od 5 do 15 dni, występuje nagła wodnista, żółtozielona biegunka. W kale czasem pojawia się krew i śluz. Trwające 2-3 tygodnie problemy zdrowotne powodują spadek masy ciała oraz apatię cielęcia. Organizm słabszych sztuk nie wytrzymuje starcia z chorobą i część zwierząt pada. – Wielce prawdopodobne, że mamy do czynienia z kryptosporydiozą

Kryptosporydiozę wywołują jednokomórkowe pierwotniaki – Cryptosporidium. Najczęściej jest to szczep C. parvum – bytujący także u ludzi. Jak podaje literatura, ponad 40 proc. biegunek u młodych cieląt ma podłoże w  kryptosporydiozie.  Zakażenie pierwotniakiem powoduje atrofię kosmków jelitowych oraz podatność na wtórne infekcje wirusowe i bakteryjne.

Identyfikacja patogenu

Aby leczenie było skuteczne, najpierw należy zidentyfikować przyczynę schorzenia. Kał zwierząt podejrzewanych o kryptosporydiozę można zbadać w laboratorium (nawet kilka dni czekania na wyniki) lub za pomocą testów terenowych ( wynik w ciągu kilkunastu minut).

Leczenie

W celu poprawy stanu zdrowia cieląt należy uzupełnić, stracone poprzez biegunkę, wodę i elektrolity. Samo leczenie objawowe nie wystarczy. Lekarz powinien podać cielętom lek zawierający substancję czynną – Halofuginon.

Zapobieganie

Leczenie farmakologiczne nie jest w pełni skuteczne, dlatego najlepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się patogenu. W przypadku częstych zachorowań wywołanych Cryptosporidium, lekarz weterynarii może zalecić zapobiegawcze podawanie leku, nowo narodzonym cielętom.

Dodatkowo młode bydło do 3 tygodnia życia, powinny być utrzymywane w pojedynczych kojcach. Ważne jest również aby stosować dezynfekcję, za pomocą środków zawierających substancje czynne przeciwko pasożytom.