Na 5-letnią kadencję powołano nowy skład Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. W Komisji zasiada 5 osób reprezentujących ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów orz 3 reprezentantów z ramienia ogólnokrajowych organizacji zrzeszających podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko.

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów mleka lub pierwsze podmioty skupujące mleko:

  • Tomasz Paweł Cieślik
  • Krzysztof Józef Banach
  • Krzysztof Zdzisław Pogorzelski
  • Aleksander Tadych
  • Andrzej Marat

Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje zrzeszające podmioty skupujące i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka:

  • Agnieszka Maliszewska
  • Stanisław Wieczorek
  • Jan Zwoliński

Mocna reprezentacja producentów

Jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krzysztof Banach podczas pierwszego posiedzenia Komisji został jednogłośnie wybrany na funkcję przewodniczącego.

To nie jedyna osoba związana z Federacją, zasiadająca w  komisji. Również Krzysztof Pogorzelski, członek Prezydium PFHBiPM został również, powołany do grona komisji zarządzającej Funduszem.

Wiceprzewodniczącymi komisji zostali wybrani: Tomasz Cieślik oraz Mirosław Borowski z Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Sekretarzem Komisji została Agnieszka Maliszewska, sekretarz i dyrektor biura Izby Polskiej Izby Mleka.

Cele Funduszu

Celem Funduszu Promocji Mleka jest promowanie i wspieranie spożycia polskich produktów mleczarskich, zarówno na rynkach krajowych, jak i europejskich. Fundusz ma stworzyć mechanizmy, które poprawią jakość konsumowanych produktów, pozwolą na zdobycie trwałych rynków zbytu, a także zapewnią konsolidację branżową. Zgromadzone w funduszu środki są wykorzystywane m.in. do prowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu wspieranie konkurencyjności polskich produktów, promowanie ich spożycia oraz informowanie o jakości i zaletach tych produktów. Część środków finansowych przeznaczona zostanie na: udział w wystawach i targach, na badania rynkowe dotyczące spożycia, badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości produktów i ich przetworów, a także na szkolenia producentów i przetwórców.