Potencjał zwierząt w zakresie wartości opasowej i rzeźnej uwarunkowany jest czynnikami genetycznymi takimi jak chociażby rasa oraz genotyp opasa. Powszechnie wiadomo jest, że zwierzęta wyspecjalizowanych ras mięsnych charakteryzują się najlepszymi cechami opasowymi i rzeźnymi, mieszańce z udziałem ras mięsnych nieco gorszymi, a zwierzęta w typie jednostronnie mlecznym najniższymi.

Ze względu na niewielkie pogłowie bydła czystorasowego w typie jednostronnie mięsnym oraz mało satysfakcjonujące wyniki oceny rzeźnej buhajków czystorasowych dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie krzyżowania towarowego części krów populacji bydła mlecznego z buhajami ras mięsnych. Należy jednak pamiętać, że krzyżowanie towarowe będzie miało zastosowanie jedynie w stadach mlecznych o ustabilizowanych wskaźnikach rozrodu.

Dodatkową korzyścią wynikającą z krzyżowania towarowego jest tzw. efekt heterozji, czy inaczej wybujałością mieszańców, który obserwowany jest w momencie krzyżowania zwierząt o znacząco różniących się genotypach, co ma miejsce w trakcie krzyżowaniu bydła mlecznego z mięsnym. Dzięki niemu są one mocniejsze, zdrowsze i lepiej się opasają w stosunku do ras rodzicielskich. Oczywiście, jakość otrzymywanych mieszańców uzależniona będzie od genotypu użytego do krzyżowania buhaja.

Mieszańce w udziałem rasy Belgijskiej Błękitnej najczęściej charakteryzują się bardzo dobrym umięśnieniem (ze względu na gen hipertrofii mięśniowe), niskim otłuszczeniem oraz dobrym tempem wzrostu. Takie mieszańce predysponowane są do bardzo intensywnego sytemu utrzymania i żywienia.

W trakcie wyboru buhajów BB do inseminacji krów mlecznych należy jednak zwrócić uwagę na łatwość wycieleń (zdarzają się trudne porody) oraz na cechy wartości opasowej. Ponadto cielęta pochodzące po buhaju BB są bardzo wrażliwe na wszelkie nieciągłości w okresie ich odchowu. Badania wykonane w SGGW potwierdzają bardzo dobrą wartość mieszańców BB w porównaniu do buhajków PHF. Buhajki, mieszańce z BB osiągnęły w wieku 18 mies. O prawie 100 kg wyższą masę ciała niż ich rówieśnicy rasy PHF.

Porównanie wartości rzeźnej również potwierdziło przewagę mieszańców z BB, gdzie aż 17 proc. buhajków o tym genotypie zakwalifikowano do klasy „U” i nie znalazł się w niej ani jeden osobnik rasy PHF.
Należy mieć na uwadze fakt, że aby potencjał genetyczny mieszańców BB ujawnił się konieczne jest zaistnienie adekwatnych warunków środowiskowych. Nawet najwartościowsze osobniki ras mięsnych nie wykażą swoich założeń w warunkach nieodpowiedniego żywienia czy warunków utrzymania.
W ramach programu opasu młodego bydła rzeźnego „Razem w przyszłość” niektórzy rolnicy kooperujący z firmą „SOKOŁÓW” S.A. zdecydowali się na odchów właśnie takich mieszańców. Jest to ciekawa alternatywa jednak należy przy tym zaznaczyć, że cielęta o takim genotypie są zazwyczaj znacznie droższe trudniej dostępne od innych mieszańców.