Następujące podmioty zawarły umowę z ARiMR na świadczenie w 2017 r. usług utylizacji : EKO - STOK Sp. z o.o., Stans Sp. z o.o. Sp. k., Energoutil Sp. z o.o., Jasta Sp. z o.o., PP-H Hetman Sp. z o.o., PPP Bacutil Sp. J., Promarol - Plus Sp. z o.o., Saria Polska Sp. z o.o., STRUGA S.A., ZP-H Rakowscy Sp. J. oraz ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.

Ponieważ w 2017 r. w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od dwóch do dziewięciu firm, Agencja przypomina, że rolnicy zanim podejmą decyzję dotyczącą zlecenia wykonanie takich usług, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

- Zasady korzystania w 2017 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji dla producentów rolnych  nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących obecnie. Oznacza to, że pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie, podaje ARiMR.

Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak, Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje  w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Oto lista firm z przyporządkowaniem do poszczególnych województw:

Dolnośląskie:    

 • PROMAROL-PLUS Sp. z o.o
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ZPH RAKOWSCY Sp. j.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA 

Kujawsko - Pomorskie:

 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • STRUGA SA 

Lubelskie:           

 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • STANS Sp. z o.o. Sp. k.
 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • PPP BACUTIL Sp. J.
 • STRUGA SA 

Lubuskie:            

 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • STRUGA SA
 • PROMAROL-PLUS Sp. z o.o
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA 

Łódzkie:

 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • STRUGA SA
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • JASTA Sp. z o.o.
 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.

Małopolskie:     

 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA

Mazowieckie:

 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • STANS Sp. z o.o. Sp. k.
 • PPP BACUTIL Sp. J.
 • JASTA Sp. z o.o.
 • STRUGA SA
 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ENERGOUTIL Sp. z o.o

Opolskie:             

 • JASTA Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.

Podkarpackie:   

 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • PPP BACUTIL Sp. J.

Podlaskie:          

 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • STANS Sp. z o.o. Sp. k.
 • PPP BACUTIL Sp. J.
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ENERGOUTIL Sp. z o.o
 • STRUGA SA

Pomorskie:         

 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • STRUGA SA
 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o. 

Śląskie: 

 • JASTA Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o. 

Świętokrzyskie:

 • JASTA Sp. z o.o.
 • STRUGA SA
 • PPP BACUTIL Sp. J.
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA 

Warmińsko - Mazurskie:              

 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • STRUGA SA
 • STANS Sp. z o.o. Sp. k.
 • ENERGOUTIL Sp. z o.o
 • ZR-P FARMUTIL HS SA 

Wielkopolskie:  

 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • JASTA Sp. z o.o.
 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • STRUGA SA
 • ZPH RAKOWSCY Sp. j.
 • PROMAROL-PLUS Sp. z o.o
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.
 • ZR-P FARMUTIL HS SA 

Zachodniopomorskie:   

 • PP-H HETMAN Sp. z o.o.
 • EKO-STOK Sp. z o.o.
 • STRUGA SA
 • ZR-P FARMUTIL HS SA
 • SARIA POLSKA Sp. z o.o.