W 2022 roku utylizacją padłych zwierząt gospodarskich będzie zajmowało się 10 firm, które zawarły umowy z ARiMR na świadczenie usług utylizacyjnych, są to: Eko - Stok Sp. z o.o., Energoutil Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o., PP-H Hetman Sp. z o.o., PPP Bacutil Sp. J.; Promarol - Plus Sp. z o.o., Saria Polska Sp. z o.o., Struga S.A., ZP-H Rakowscy Sp. J., ZR-P "Farmutil HS" S.A.

ARiMR zwraca uwagę, że rolnicy powinni zapoznać się z ofertą cenową podmiotów działających w ich regionie, ponieważ w poszczególnych województwach usługi utylizacyjne świadczyć będzie od pięciu do ośmiu firm.

Wsparciem będzie objęty producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Pomocy jednak nie mogą otrzymać podmioty, które nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Dotowane będą koszty zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Koszt, jaki ewentualnie będą usieli ponieść rolnicy będzie zależny od wieku i gatunku padłego zwierzęcia.

Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty utylizacji bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia. Natomiast w przypadku bydła do 48 miesiąca życia, a owiec i kóz do 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.