Konsorcjum w składzie: Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaprasza do składania ofert na przygotowanie i realizację 3-letniej kampanii dotyczącej mleka i wybranych produktów mleczarskich pt. „Mam kota na punkcie mleka" - kontynuacja.

Akcja promocyjna ma swoim działanie objąć rynek polski i litewski. Kampania ma również wkroczyć do Kazachstanu i Azerbejdżanu.

Produkty objęte programem informacyjno - promocyjnym:

- mleko i mleczka smakowe,
- masło i jogurty,
- sery twarogowe i dojrzewające.

Głównym celem programu jest zwiększanie konsumpcji mleka i produktów mleczarskich wśród grup docelowych na poziomie 8 proc. Zbudowanie pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej wobec produktów objętych programem ma nastąpić poprzez:

- edukację grup docelowych na temat wartości odżywczych mleka i produktów mleczarskich,
- zwiększenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich wśród grup docelowych programu.

Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie
działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych".

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 11.02.2015 do godz.12.00.
Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych oraz specyfikacja istotnych warunków dostępne są na stronie Polskiej Izby Mleka.