Krowy zasuszone są grupą krów, które powinny być objęte szczególną opieką. Zarządzając odpowiednio tą grupą zwierząt możemy zapobiec wielu problemom w ich późniejszym użytkowaniu.

O kryteriach kwalifikowania krów zasuszonych do grup ryzyka mówił prof. Zygmunt Maciej Kowalski z UR w Krakowie na Podlaskim Forum Bydła w Piątnicy. Według profesora, do grupy ryzyka należą krowy, które charakteryzuje:

- zaawansowany wiek - powyżej 4 laktacji, co wiąże się z większą podatnością na choroby metaboliczne, w tym hipokalcemię i ketozę

- wysoka wydajność w poprzedniej laktacji - duże prawdopodobieństwo powtórzenia takiej wydajności w następnej laktacji

- nadmierne otłuszczenie - ryzyko utraty apatytu i trudnego porodu

- wysoka zawartość wolnych kwasów tłuszczowych we krwi (>0,4 mmol/l) - nadmierne uwalnianie rezerw tłuszczowych

- słaby apetyt - niskie pobranie paszy po porodzie

- wystąpienie chorób metabolicznych w poprzedniej laktacji - prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia tych schorzeń

- przedłużona laktacja - często konsekwencją jest nadmierna kondycja

- kulawizny - krowy rzadziej podchodzą do stołu paszowego

- ciąża mnoga (USG) - ryzyko trudnego porodu i jego konsekwencje

- zdiagnozowanie IBR, BVD, paratuberkulozy - ryzyko wystąpienia problemów poporodowych

- wysokie pH moczu (> 7-8) - ryzyko hipokalcemii