Żyto hybrydowe powoli zyskuje na popularności wśród hodowców bydła mlecznego. Niedawno zakończono trzyletnie badania na temat uprawy różnych odmian żyta oraz jego przydatności w żywieniu zwierząt gospodarskich, których wyniki, prezentowane przez prof. dr. hab. Jan Grajewski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wskazują na słuszność wykorzystania ziarna żyta hybrydowego w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Czytaj więcej >>> Żyto w żywieniu bydła mlecznego - czy warto?

Profesor Grajewski przedstawił wyniki badań stężeń najważniejszych mikotoksyn w różnych odmianach zbóż ozimych oraz w mieszankach paszowych. Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami grzybów pleśniowych należących przede wszystkim do rodzajów: Aspergillus, Penicillium i Fusarium. W Polsce do najważniejszych z punktu widzenia zdrowotnego i ekonomicznego należą m.in. ochratoksyna A, zearalenon oraz trichoteceny. W czasie badań mierzono stężenie wybranych mikotoksyn (DON, NIV, 3ADON, MAS, DAS, T-2, HT-2, ZEN, OTA) w ziarnach pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego, żyta ozimego (populacyjne, niecertyfikowane oraz dwie odmiany hybrydowe). Badanie trwało 3 lata.

Jak kilkukrotnie podkreślał profesor Grajewski - na 9 badanych mikotoksyn 6 znajdowało się w każdej próbce.

Jednak choć częstotliwość występowania była tak wysoka, ich stężenia nie przekraczały wartości zawartych w Zaleceniu Komisji nr 2006/576/EC. Najczęściej występujące w badaniu toksyny to DON, T-2, HT-2, ZEN. Najniższe średnie stężenia wymienionych toksyn dotyczyły odmian żyta hybrydowego (odnośnie DON była to jedna odmiana, w przypadku T-2, HT-2 i ZEN, druga użyta w doświadczeniu).

Wyniki badań mieszanek paszowych również wypadły na korzyść żyta hybrydowego.  

Wraz ze wzrostem udziału kukurydzy w paszy zwiększały się stężenia DON i ZEN. Dla mieszanek paszowych zawierających pszenżyto i żyto stężenia tych toksyn wraz ze wzrostem zawartości składnika głównego malały – podkreślał profesor Grajewski.

Stosowanie żyta hybrydowego w mieszankach paszowych może ograniczyć stężenie mikotoksyn w paszy, a co za tym idzie, zmniejszyć wpływ, jaki mikotoksyny wywierają na zwierzętach (schorzenia wątroby, nerek i systemu nerwowego, zaburzenia w działaniu układu rozrodczego).

Temat ten został omówiony na konferencji EnergyFeed - taniej, zdrowiej i bezpieczniej - nowe odmiany żyta w żywieniu zwierząt, która odbyła się w Ossie w dniach 13-14 stycznia.

O pozostałych aspektach wykorzystania żyta omówionych na konferencji można przeczytać >>> Żyto w żywieniu zwierząt – taniej, zdrowiej i bezpieczniej