Firma BASF zorganizowała 6 marca w Toruniu konferencję, której hasłem przewodnim było: „Kukurydza źródłem żywienia krów mlecznych". Temat został potraktowany kompleksowo dzięki omówieniu poszczególnych etapów produkcji przez partnerskie firmy zaproszone na to wydarzenie.

Konferencję rozpoczęła p. Monika Komińczyk, która zaprezentowała sztandarowy produkt firmy BASF, jakim jest Retengo Plus - fungicyd stosowany w uprawie kukurydzy, zwalczający takie choroby jak: fuzarioza kukurydzy, rdza kukurydzy, czy żółta plamistość liści kukurydzy.

Kolejna prezentacja została wygłoszona przez dr Zbigniewa Lacha, który mówił o znaczeniu struktury fizycznej w żywieniu krów mlecznych. Dr Lach zachęcał do częstego kontrolowania struktury na sitach pensylwańskich. Nieodpowiednia struktura, skłania zwierzęta do sortowania paszy, co jest przyczyną wielu schorzeń.

Następnie głos zabrał duński specjalista z BASF, Jakob - Willas Jensen, który omawiał czynniki poprawiające wydajność krów. Według przewidywań Uniwersytetu w Kopenhadze, średnia wydajność mleka w Danii w 2050 roku wyniesie 13 600 l/szt.

Integralną częścią konferencji była również prezentacja programu hodowli odmian kukurydzy kiszonkowej, której dokonała Sylwia Kuśnierek z Limagrain. Firma prowadzi specjalny program selekcyjny - LG Animal Nutrition, którego założeniem jest hodowla odmian kukurydzy dostarczającej wysokiej energii pochodzącej zarówno ze skrobi, jak i włókna.

Kolejna prezentacja dotyczyła znaczenia cynku w uprawie kukurydzy. Dr Błażej Chudziński przekonywał, że jest to czynnik powodujący znaczne ograniczenia w plonowaniu kukurydzy.
O jakości kiszonki z kukurydzy decyduje również technika jej zbioru, czego dotyczyło wystąpienie Pawła Kamińskiego z firmy John Deere. Zostały tu zaprezentowane nowe rozwiązania w sieczkarniach samobieżnych, pozwalające udoskonalić jakość wytwarzanej sieczki kukurydzianej. Takim rozwiązaniem jest m.in. HarvestLab - czujnik do pomiaru SM i podstawowych parametrów kukurydzy, montowany na sieczkarni lub użytkowany stacjonarnie.

W kolejnej części konferencji głos zabrał prof. Zygmunt Maciej Kowalski, omawiając czynniki decydujące o wartości pokarmowej kiszonki z kukurydzy, do których należą m.in.: termin zbioru, dobór odmiany, rozdrobnienie zakiszanego materiału, czy zagrzewanie się kiszonek. Według prof. Kowalskiego określanie terminu zbioru na podstawie linii mlecznej jest nieco przestarzałe, bardziej miarodajne jest badanie zawartości suchej masy.

Na zakończenie konferencji Jarosław Komar z BASF przedstawił produkty biobójcze stosowane w produkcji zwierzęcej, pozwalające na poprawę dobrostanu zwierząt, a także na ograniczenie strat w przechowywaniu pasz.

Wybrane zagadnienia z konferencji w szerszej formie przedstawimy na łamach portalu w najbliższych dniach.