Anna Reps, dyrektor z Biura Kwotowania Produkcji Mleka z ARR powiedziała farmerowi, że Agencja nie prognozuje przekroczenia kwoty mlecznej dla Polski. Tak wynika z poziomu skupu mleka przez 11 miesięcy roku kwotowego 2008/2009. Ile wyniósł skup w marcu do końca nie wiemy – mówi Reps. Każdego roku właśnie wtedy rośnie on znacząco – dodaje.

Po podliczeniu skupu mleka w marcu ARR poda informację o łącznym skupie w roku kwotowym 2008/2009.

W Agencji Rynku Rolnego prowadzone są działania zmierzające do rozliczenia roku kwotowego 2008/2009.

Rok kwotowy trwa od kwietnia do końca marca kolejnego roku.

Od kwietnia 2008 r. do lutego 2009 r. czyli przez 11 miesięcy roku kwotowego wysokość dostaw mleka zrealizowanych przez podmioty skupujące wyniosła ok. 8,5 mld kg - po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych na dzień 31. 03. 2009 r.). Po 11 miesiącach roku kwotowego 2008/2009 stopień wykorzystania kwot mlecznych przysługujących dostawcom hurtowym wyniósł ok. 91%. Jeżeli w marcu skup mleka wyniósł mniej niż 9% odnosząc do całej kwoty mlecznej, która dysponuje Polska, to przekroczenia limitów produkcji nie będzie i kar w związku z tym również nie będzie.

Kwota hurtowa produkcji mleka dla Polski wynosi 9,5 mld kg. Przez 11 miesięcy skup mleka wyniósł ok. 9,33 mld kg.

Agencja Rynku Rolnego oczekuje i przypomina podmiotom skupującym i dostawcom bezpośrednim mleka o obowiązku złożenia do dnia 14 maja 2009 r., do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego ARR, informacji rocznych za rok kwotowy 2008/2009.

W przypadku nie dostarczenia w wymaganym terminie rocznych informacji dotyczących poprzedniego roku kwotowego, podmiot skupujący lub dostawca bezpośredni podlegają karze pieniężnej.

źródło: farmer.pl