Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że znowelizowane przepisy mają służyć zapewnieniu zgodności przepisów ustawy z 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z przepisami Unii Europejskiej w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

W projekcie proponuje się zniesienie minimalnego limitu przekroczenia posiadanej w poprzednim roku kwotowym ilości referencyjnej mleka, który upoważniał do ubiegania się o przyznanie dodatkowych ilości z krajowej rezerwy.

Natomiast rezerwa krajowa zostanie rozdysponowana pomiędzy producentów, którzy w poprzednim roku kwotowym przekroczyli, nie więcej niż o 30 proc., przyznane im ilości. Górny limit indywidualnej ilości przyznawanej z rezerwy krajowej nie będzie mógł przekroczyć 20 tys. kg. Zniesiona zostanie też regionalizacja sprzedaży kwot mlecznych między producentami. 

Nowelizacja rozszerza katalog kar za naruszanie przepisów krajowych i wspólnotowych oraz zmienia wysokość kar pieniężnych. Ich wysokość będzie po nowelizacji zależna od rodzaju nieprawidłowości i podmiotu, który naruszy przepisy ustawy.

Decyzje administracyjne będzie wydawać właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, a organem odwoławczym będzie prezes Agencji.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu