Zdaniem Waldemara Brosia pełen nadzór nad produkcją środków spożywczych będących analogami przetworów mlecznych powinien być prowadzony przez Inspekcje Weterynaryjną dokonywującą zatwierdzania tych zakładów i obejmuje między innymi dokumentację zakładową, w tym zakładowe dokumenty normalizacyjne opisujące produkt np. jego jakość handlową.

Związek w pismie skierowanym na tę okoliczność do ministra rolnictwa przypomina, że nazwy, które są zarezerwowane wyłącznie dla przetworów mlecznych to m.in..: serwatka, masło, maślanka, masło topione, kazeina, bezwodny tłuszcz mleczny, ser, jogurt, kefir, kumys podlegają prawnej ochronie.

Wobec ewidentnego i powszechnego naruszania przepisów, w tym także o ochronie nazw zawartych w Załączniku XII rozporządzenia Rady (WE) nr 1234 z dnia 22 października 2007 r. należy doprowadzić do właściwego nadzoru i pełnej kontroli procesów produkcji oraz obrotu artykułami mleczarskimi jak i produktami zawierającymi składniki niemleczne będącymi analogami przetworów mlecznych.

Związek podkreśla, że wprowadzanie na rynek nowych produktów jest zjawiskiem korzystnym dla producentów i konsumentów, ale muszą one być oznakowane i promowane w sposób pozwalający kupującemu dokonać świadomego wyboru.

Źródło: KZSM/ farmer.pl