Jak informuje w piśmie z dnia 24 marca br. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, sytuacja w branży pogarsza się z dnia na dzień. Na skutek ograniczenia zakupów przez konsumentów oraz osłabienia eksportu, drastycznie zaczęły spadać ceny produktów mleczarskich, w szczególności mleka w proszku i masła.

W ocenie KZSM sytuacji nie ułatwia rosnący skup mleka, z którego zagospodarowaniem mogą być problemy. Pojawiają się również sytuacje, w których podmioty niespółdzielcze wypowiadają rolnikom umowy na dostawę mleka. Z docierających do nas sygnałów wynika, że problem ten zaczął dotykać również spółdzielni.

W związku z rosnącymi trudnościami KZSM wnosi do ministra rolnictwa o dokonanie skupu na tzw. rezerwy państwowe 10 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku i 5 tys. ton masła w terminie do końca kwietnia br., z możliwością zwiększenia poziomu skupu do 50 tys. ton OMP i 20 tys. ton masła na przełomie II i III kwartału br. Jak podkreśla Związek, duże znaczenie w tym przedsięwzięciu będą miały ceny zakupu, które proponowane są na poziomie 9 zł/kg dla OMP oraz 13 zł/kg dla masła. KZSM szacuje, że w I półroczu br. produkcja mleka w proszku wyniesie ok. 90 tys. ton, a masła ok. 120 tys. ton.

KZSM informuje również, że spółdzielnie mleczarskie posiadające własne proszkownie, mogą wykonywać usługi proszkowania dla innych zakładów, co jest szansą utrzymania ciągłości odbioru całego mleka wyprodukowanego przez rolników.