Spotkanie przedstawicieli resortu rolnictwa i KZSM miało miejsce w dniu 1 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poświęcone ono było obecnym problemom na rynku mleka.

W spotkaniu wzięli udział, Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Szczepan Szumowski – Przewodniczący Rady Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich i Waldemar Broś – Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

KZSM przedstawił następujące problemy i jednocześnie propozycje ich rozwiązania:

- w celu zahamowania dalszego spadku cen skupu mleka, należy w dalszym ciągu dążyć do uruchomienia przez Komisję Europejską interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku i masła po realnych cenach rynkowych,

- renegocjacja przy wsparciu administracji rządowej umów zawartych w roku ubiegłym na gaz i energię elektryczną przez spółdzielnie i zakłady mleczarskie,

- nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie „marek stanowiących własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych”,

- zbyt wysokie marże w handlu a zwłaszcza w sieciach wielkopowierzchniowych w wyniku czego stają się one największymi beneficjentami ogromnego kryzysu w mleczarstwie,

- publikowanie dwa razy w roku kosztów produkcji mleka w gospodarstwach rolników.