Uwzględniając naturalny ruch krów przy wstawaniu należy zachować określoną odległość legowisk od ścian budynku, która powinna wynosić min. 60 cm. Często popełnianym błędem jest montaż legowisk przy samej ścianie, w wyniku czego krowa nie ma możliwości naturalnego wymachu głową podczas wstawania. W efekcie krowy niechętnie korzystają z takich legowisk, bądź kładą się w nienaturalnych pozycjach (bokiem, tyłem).

Wymiary legowisk muszą odpowiadać przede wszystkim gabarytom posiadanych zwierząt. Naturalnie, inne standardy będą musiały spełnić legowiska dla krów rasy jersey, a inne dla krów HF o dużym kalibrze.

Wyznaczając długość boksu legowiskowego można posłużyć się wzorem:

- 2 x wysokość w krzyżu (cm), kiedy stanowisko ograniczone jest ścianą,
- 1,8 x wysokość w krzyżu (cm), kiedy stanowisko jest otwarte.

Wyznaczając z kolei szerokość stanowiska, pomocny może okazać się wzór:

- 2 x szerokość krowy w guzach biodrowych (cm)

Duże znaczenie w funkcjonalności stanowiska ma położenie rury karkowej. To jej usytuowanie określa faktyczną głębokość legowiska. Prawidłowe jej zamontowanie określają następujące wzory:

- wysokość = 0,83 x wysokość krowy w krzyżu (cm)
- głębokość = 1,2 x wysokość krowy w krzyżu (cm).

Gdy rura karkowa umieszczona jest zbyt blisko kanału gnojowego, zmniejsza się w ten sposób głębokość legowiska, przez co duża grupa zwierząt chcących się położyć, stoi jedynie przednimi nogami na legowisku.

U część zwierząt, w wyniku naporu na rurę karkową, powstają odgniecenia i wrzody w okolicach karku. Jeśli rura jest zamontowana prawidłowo, wówczas problem można rozwiązać poprzez wykorzystanie, zamiast stalowej rury, przegród elastycznych, które ustępują pod naporem zwierząt, ograniczając w ten sposób ryzyko powstawania urazów.