Jak informowaliśmy wcześniej, Porozumienie Warszawskie powołało Komitet Protestacyjny. Miało to związek z przedstawieniem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, który, jak stwierdziło Porozumienie, zawiera „bulwersująco niskie w obecnych realiach ekonomicznych stawki wynagrodzenia za wykonywanie przez lekarzy weterynarii czynności”. Kolejnym powodem powołania Komitetu Protestacyjnego był brak rewaloryzacji wynagrodzeń dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

W ciągu ostatniego tygodnia doszło do kilku spotkań z wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, podczas których zadeklarował on poparcie podwyższenia stawek wynagrodzeń, zawartych we wspomnianym projekcie, oraz stwierdził, że projekt wymaga znaczących korekt.

Minister rolnictwa zarządził, aby dalsze prace nad ostatecznym kształtem rozporządzenia prowadzone były przez Porozumienie Warszawskie wraz Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem. Efekt tych prac został zaprezentowany na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 2 sierpnia br.

Minister zaakceptował wypracowane zmiany

Jak poinformował Komitet Protestacyjny, w trakcie negocjacji podczas ostatniego spotkania „Wicepremier H. Kowalczyk zaakceptował ostateczny kształt rozporządzenia zaproponowany przez Porozumienie Warszawskie wypracowany we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem”.

Komitet zaznaczył, że wicepremier Kowalczyk podjął decyzję o uwzględnieniu przedstawionych przez Komitet propozycji uregulowania zasad sprawowania nadzorów, prowadzenia monitoringu i podwyższenia stawek wynagrodzeń zawartych w projekcie rozporządzenia.

„Rozporządzenie w nowym kształcie będzie podpisane najpóźniej do 11 sierpnia br. Na koniec Wicepremier Henryk Kowalczyk zaprosił Porozumienie Warszawskie na dalsze rozmowy, które będą dotyczyły regulacji wynagrodzeń płac w roku bieżącym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które nie zostały objęte ostatnią ich regulacją i których nie uwzględniono w ustawie budżetowej w 2022 roku” – poinformował Komitet.