1 września br. odbyło się kolejne spotkanie z Wicepremierem i Ministrem rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, jak informuje Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego.  

„Podczas rozmów Wicepremier H. Kowalczyk zadeklarował współpracę z Komitetem Protestacyjnym Porozumienia Warszawskiego w celu wypracowania satysfakcjonujących obie strony rozwiązań” – czytamy w komunikacie Komitetu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Komitet Wicepremier H. Kowalczyk zobowiązał się, że do 1 października br. mają zostać rozwiązane następujące sprawy:

  • poprawa rozporządzenia o wynagrodzeniach,
  • korekta rozporządzenia o opłatach,
  • rewaloryzacja płac w pominiętych wcześniej jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej
  • korekta budżetu na 2023 r. z uwzględnieniem potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wyznaczonych.

Kolejne robocze spotkania ze stroną rządową odbędą się między 10 a 17 września.

„Mimo optymistycznego wydźwięku spotkania w mocy pozostają wczorajsze decyzje Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej podjęte na wniosek Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego” – informuje Komitet odnosząc się do podjęcia przez KRL-W uchwały w sprawie wsparcia działań Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego, podjętych w wyniku wejścia w życie rozporządzenia o wynagrodzeniach. Rada zadeklarowała m.in. pomoc finansową i organizacyjną.