Jak informowaliśmy wcześniej, podczas spotkań negocjacyjnych lekarzy weterynarii z Premierem Kowalczykiem oraz roboczym spotkaniu z Głównym Lekarzem Weterynarii i jego zespołem uzgodniony został wspólny projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Jednak po opublikowaniu na stronie internetowej RCL raportu z konsultacji projektu wspomnianego rozporządzenia lekarze weterynarii uznali, że MRiRW zerwało ustalenia.

W związku z tym Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego przystąpił do organizacji protestu.

„Wobec zerwania przez stronę rządową ustaleń podjętych w trakcie negocjacji, poprzez opublikowanie przedmiotowego rozporządzenia w nieakceptowanej przez nas treści, niekorzystnej dla wyznaczonych lekarzy weterynarii, Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego oświadcza, że wyczerpały się już możliwości osiągnięcia w trybie negocjacji godziwych wynagrodzeń wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w jednostkach organizacyjnych których nie przeprowadzono waloryzacji” – czytamy w komunikacie Komitetu Protestacyjnego.

„Wobec powyższego jedynym środkiem do uzyskania powyższych celów jest solidarny protest całego środowiska lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Komitet Protestacyjny przystępuje więc do organizacji protestu, a jego powodzenia zależy od solidarnego i zaangażowanego udział w nim nas wszystkich” – podkreśla Komitet.

Pierwszym krokiem ma być spotkanie „wszystkich lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, które odbędzie się 28 sierpnia 2022 r.”. Miejsce i godzina spotkania zostaną podane w najbliższym czasie. Podczas spotkania przyjęta ma zostać „mapa drogowa” i formy protestu, jak informuje Komitet.

Celem obecnych działań Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego jest:

  • przyjęcie przez rząd RP rozporządzenia o wynagrodzeniach w treści wypracowanej i uzgodnionej z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem,
  • przyjęcie przez rząd RP uwag lekarzy weterynarii do Rozporządzenia o opłatach,
  • zapewnienie środków finansowych na podwyżki płac pracowników w jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, w których w ostatnim okresie nie przeprowadzono ich regulacji,
  • zapewnienie odpowiednich środków dla urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w budżecie w rok 2023.

„Apelujemy do was wszystkich o wykazanie w tej trudnej sytuacji solidarnej postawy godnej lekarza weterynarii i pracownika Inspekcji Weterynaryjnej. Zapraszamy na spotkanie w dniu 28 sierpnia br. Nasza przyszłość jest w naszych rękach - nikt nie zrobi tego za nas” – podkreśla Komitet Protestacyjny.