Porozumienie Warszawskie powołało Komitet Protestacyjny, który zaapelował do wszystkich lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej o poparcie i uczestnictwo w akcji protestacyjnej.

Projekt ws. wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii

Do powyższych zdarzeń doszło w związku z przedstawieniem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Jak podkreślono, zawiera on „bulwersująco niskie w obecnych realiach ekonomicznych stawki wynagrodzenia za wykonywanie przez lekarzy weterynarii czynności”. Kolejnym powodem powołania Komitetu Protestacyjnego, jest brak rewaloryzacji wynagrodzeń dla części pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Komitet zapowiedział rozpoczął przygotowania do ogólnopolskiego protestu wszystkich środowisk zrzeszających lekarzy weterynarii i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Rządowy projekt rozporządzenia nie uwzględnia aktualnej sytuacji gospodarczej

Jak podkreśla Komitet, pomimo wielomiesięcznych negocjacji treści projektu rozporządzenia strona rządowa nie uwzględniła przedstawionych przez Porozumienie postulatów i propozycji do wspomnianego projektu.

„Rządowy projekt rozporządzenia nie uwzględnia aktualnej sytuacji gospodarczej oraz waloryzacji stawek wynagrodzenia za czynności wykonywane z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii w okresie od 2011 roku (w niektórych przypadkach 2004 roku), to jest od daty ich ostatniej nowelizacji. Mało tego, proponowane w nim stawki wynagrodzenia w wielu przypadkach są niższe od stawek aktualnie obowiązujących, co czyni go niemożliwym do przyjęcia” – zaznacza Komitet w apelu.

„Niezależnie od powyższego, wskazujemy również na konieczność podwyższenia płac pracowników jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które dotychczas nie zostały objęte ostatnią ich regulacją” – dodaje.

List otwarty do Premiera Kowalczyka

Komitet Protestacyjny zwrócił się do lekarzy weterynarii oraz pracowników IW „o podpisanie listu otwartego do Premiera Kowalczyka i tym samym wyrażenie gotowości do czynnego udziału w ewentualnym proteście”.

Komitet w liście tym wezwał Premiera Kowalczyka do wycofania „kuriozalnego projektu” autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz „niezwłocznego podjęcia prac z przedstawicielami Porozumienia Warszawskiego nad nowym projektem”.

„W naszym odczuciu podstawą wspólnych prac powinien być projekt z dnia 27 stycznia 2022 roku opracowany przez Porozumienie Warszawskie (w załączeniu). Projekt rozporządzenia autorstwa Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii jest nie do zaakceptowania, gdyż proponowane w nim stawki wynagrodzenia w wielu przypadkach są niższe od stawek aktualnie obowiązujących, ustalonych w roku 2011, a w niektórych przypadkach nawet w 2004 i z przyczyn ekonomicznych spowoduje masowe odstąpienia od podpisywania aneksów do umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii lub wręcz ich wypowiedzenia, co będzie stanowiło zagrożenie dla ciągłości weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i nadzoru nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia” – czytamy w liście otwartym.

Niezależnie od powyższego, wskazano również na konieczność „podwyższenia płac pracowników jednostek organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej, które dotychczas nie zostały objęte ostatnią ich regulacją”.

Jak zaznaczono, lekarze weterynarii oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku niepodjęcia wspólnych prac nad wskazanymi powyżej tematami deklarują udział w akcji protestacyjnej, włącznie z wypowiedzeniem umów na wykonywanie czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii.

Od wspólnego działania zależy godna przyszłość

„Wobec tak kuriozalnej rządowej propozycji wysokości wynagrodzenia wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz tworzenia dysproporcji płacowych wśród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, to od naszej determinacji i wspólnego działania zależy godna przyszłość nas wszystkich odpowiadających za weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności zwierzęcego pochodzenia” – wskazuje Porozumienie w apelu. „W zależności od liczby podpisów wskazujących na siłę Państwa poparcia podejmiemy adekwatne, odpowiednie kroki w celu stworzenia mapy drogowej przebiegu i form protestu” – dodaje.

Sygnatariuszami Porozumienia Warszawskiego są Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”, Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność”.