Według danych GUS pogłowie bydła w czerwcu br. wyniosło 5 938,7 tys. sztuk. Spadek, jaki wystąpił wynikał m.in. ze zmniejszenia liczby sztuk dorosłego bydła w wieku powyżej 2 lat, o 4,6 proc.

Liczebność bydła w czerwcu br. była niższa o 22,0 tys. sztuk (o 0,4 proc.) niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z pogłowiem stada w grudniu 2015 r. wyższa o 176,2 tys. sztuk (3,1 proc.).

Struktura stada według danych z czerwca 2016 r. kształtowała się następująco:

  • cielęta w wieku poniżej 1 roku - 29,1 proc.,
  • młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 26,5 proc.,
  • krowy - 39,3 proc.,
  • pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 5,1 proc.

W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku wzrosło pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 3,6 proc. do poziomu 1 728,1 tys. sztuk oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat o 3,1 proc., wynosząc 1 575,8 tys. sztuk.

Zdaniem analityków odnotowany w czerwcowym badaniu wzrost pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat świadczy o utrzymującym się zainteresowaniu hodowlą bydła opasowego.
Dane GUS wskazują, że średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy wynosiła 5,94 zł/kg i była wyższa o 3 proc. od notowanej w analogicznym okresie 2015 r. Z kolei przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2016 r. wyniosła 104,79 zł za 100 l i była o 10,3 proc. niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2015 r.