W ubiegłym tygodniu notowania na rynku wołowiny były bardzo mieszane, część zakładów obniżyła stawki, a tylko nieliczne podniosły ceny. W bieżącym tygodniu widoczna jest już wyraźna tendencja wzrostowa, co przekłada się na wzrost średnich stawek za sprzedawane bydło .

Obecnie w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 14,30 zł/kg (średnio 13,57 zł/kg), zaś w klasie O górna stawka wynosi 13,90 zł/kg (średnio 13,20 zł/kg). Ceny samców skupowanych na żywą wagę wynoszą maksymalnie 8 zł/kg (średnio 7,82 zł/kg).

Odbicie widoczne jest również w przypadku jałówek. Maksymalne stawki w klasie R wynoszą 14,5 zł/kg (średnio 13,56 zł/kg), a w klasie O 13,5 zł/kg (średnio 12,73 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 7 zł/kg (średnio 6,80 zł/kg).

Wysokie stawki utrzymują się nadal w przypadku krów. Samice w rozliczeniu na WBC osiągają maksymalną cenę w wysokości 12 zł/kg (średnio 11,64 zł/kg). Natomiast w przypadku ofert za żywą wagę, stawki dochodzą do 5,6 zł/kg (średnio 5,36 zł/kg), (ceny netto).

Obecnie unormowała się również podaż bydła na rynek. Na chwilę obecną prognozy dla rynku wołowiny na ten rok są optymistyczne.