Rozwiązania Dairy XL oraz doświadczenie firmy Lely w zarządzaniu dużymi stadami przyciągnęły partnerów z całego świata, m.in. z Kanady, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Turcji, Włoch, krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Zespół Dairy XL wspiera gospodarstwa produkujące mleko z całego świata, które chcą rozwijać się i wdrażać zautomatyzowane rozwiązania. Dokonany w ostatnim czasie postęp sprawił, że liczba projektów Lely objętych programem Dairy XL podwoiła się. Integrując ludzi, krowy i technologie, zespół pomaga nowoczesnym gospodarstwom produkować możliwie najwięcej mleka najwyższej jakości i osiągnąć maksymalną wydajność przy jednoczesnej trosce o dobrostan poszczególnych krów. Rozwiązania Dairy XL mogą być stosowane zarówno w nowych projektach, jak i dostosowywane do istniejących już obór.

Osiągnięcie oczekiwanej wydajności wymaga zmian w sposobie zarządzania gospodarstwem. Nie chodzi już o powielanie starych rozwiązań, większy nakład pracy ani samodzielny rozwój. Chodzi o wydajne wykorzystanie dostępnych, stale zmniejszających się ilości zasobów, takich jak pola lub woda, w taki sposób, by sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność.

- Zwłaszcza dużym gospodarstwom zależy na czymś więcej niż tylko na automatycznym doju; chodzi o sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Wraz z upływem czasu nasi klienci przekonali się o tym, że kwintesencji rozwiązań Dairy XL nie stanowi samo ograniczenie nakładu pracy. Automatyzacja gospodarstw i dostępność danych umożliwiają pracownikom podejmowanie właściwych decyzji dotyczących poszczególnych krów. Użytkownicy już wiedzą, że główne korzyści z wdrażania rozwiązań Dairy XL to dłuższe życie zwierząt, większa produkcja życiowa, zmniejszona liczba brakowania i większa liczba pierwiastek – wyjaśnia Coert van Lenteren z międzynarodowego zespołu Lely Dairy XL.