Lely nie będzie dostarczać na teren Rosji i Białorusi nowych urządzeń, jedynie będzie dostarczać części zamienne i materiały eksploatacyjne obecnym klientom w tych krajach, biorąc pod uwagę, że w przeciwnym razie dobrostan krów i dostawy żywności w regionie byłyby zagrożone.

- Jako globalny dostawca robotów do hodowli bydła mlecznego jesteśmy świadomi naszej roli w globalnych dostawach żywności, m.in. na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi. Chcemy postępować zgodnie z interesami ludności (zaopatrzenie w żywność), krów (dobrostan zwierząt) i obietnic, które złożyliśmy naszym rolnikom. Z drugiej strony potępiamy wszelkie formy przemocy stosowane przez Rosję w tym kryzysie. Obecne działania nie są zgodne z naszymi wartościami, co skłoniło nas do całkowitego zaprzestania działalności handlowej w Rosji i na Białorusi – informuje Lely.

W ramach wsparcia materialnego, firma Lely przekazała darowiznę na rzecz ukraińskiej siostrzanej organizacji FBNed (Familiebedrijven Nederland, której członkiem jest Lely), która utworzyła dwa programy humanitarne na Ukrainie.

Chociaż Lely zdecydowanie potępia inwazję na Ukrainę, nie przestanie jednak wspierać obecnych rolników w Rosji, Białorusi i krajach sąsiednich. Jedynym powodem dostarczania części i produktów do konserwacji obecnym klientom, którzy nie znajdują się na liście objętej sankcjami, jest dobrostan zwierząt oraz kluczowa rola, jaką klienci odgrywają w dostawach żywności.

- W ramach możliwości wynikających z ogólnoświatowych sankcji dostarczamy części zamienne i materiały eksploatacyjne tylko obecnym klientom Lely. Biorąc pod uwagę surowość sankcji, Lely nie może zagwarantować terminowej i kompletnej dostawy wspomnianych produktów. Wszyscy partnerzy, z którymi Lely współpracuje w tych obszarach, są/będą sprawdzani na podstawie międzynarodowych list sankcji. To samo dotyczy wszystkich (potencjalnych) klientów, partnerów finansowych naszych klientów, naszych przewoźników, partnerów finansowych przewoźników i wszystkich innych potencjalnych interesariuszy. Jeżeli strony figurują na listach sankcyjnych znanych Lely, wszelkie formy współpracy zostaną zakończone zgodnie z obowiązującymi sankcjami UE, Wielkiej Brytanii i USA – informuje firma.

Środki niezbędne do produkcji mleka znajdziesz na Giełdzie Rolnej