- Krowy mleczne doświadczają ogólnoustrojowego zapalenia i stresu podczas wycielenia, a te reakcje zwiększają ryzyko chorób, negatywnie wpływając na zdrowie i wydajność krów - twierdzi główny badacz w doświadczeniu, dr Adrian Barragan.

Krowy, u których zastosowano krótki cykl leków przeciwzapalnych po wycieleniu, wykazywały się niższym stresem metabolicznym i produkowały więcej mleka niż krowy nieleczone. Według naukowców, testowany przez nich schemat może być łatwiej wdrożony przez producentów niż wcześniej badane strategie leczenia.

W przeprowadzonym doświadczeniu zespół badawczy postanowił przetestować schemat, który byłby mniej pracochłonny i tańszy niż podobne metody stosowane w poprzednich badaniach. Głównym celem projektu było udowodnienie skuteczności leczenia, które byłoby stosunkowo łatwe i ekonomiczne w zastosowaniu dla producentów.

Badania przeprowadzono na stadzie 246 krów w rodzinnym gospodarstwie mlecznym w środkowej Pensylwanii, w okresie powycieleniowym. Grupa leczona otrzymała dwie dawki aspiryny, pierwszą w ciągu 12 godzin po porodzie, a drugą 24 godziny później. Lek podawano w postaci bolusów, bądź tabletek.

- Uzyskane wyniki sugerują, że łatwa do zastosowania, ekonomiczna i praktyczna strategia przeciwzapalna po wycieleniu może poprawić stan zdrowia krów mlecznych, poprawiając zarówno dobrostan zwierząt, jak i rentowność gospodarstwa - stwierdził Barragan.