Pro-Fibre EXP w ofercie firmy Methodo Polska, to mineralna mieszanka paszowa uzupełniająca, będąca specjalistycznym aktywatorem dla żwacza i bakterii celulolitycznych, a także ochroną błon śluzowych przewodu pokarmowego oraz wątroby.

Dzięki zawartości suszonego ekstraktu z fermentacji grzybów w stanie stałym, produkt znacząco wpływa na poprawę trawienia SM i włókien NDF oraz na utrzymanie właściwego pH w żwaczu.

Produkt ma również wspomagać integralność ścian żwacza i podnosić wydajność dziennej produkcji mleka nawet do 1,7 l na krowę dziennie. Przeprowadzone przy współpracy z Uniwersytetem Udine we Włoszech testy laboratoryjne wykazały między innymi obniżenie ryzyka kwasicy w wyniku zmniejszenia stężenia kwasu mlekowego w płynie żwacza, a także znaczący spadek liczby pierwotniaków.

Korzyści płynące ze stosowania produktu Pro-Fibre EXP to według producenta przede wszystkim zwiększenie pobrania paszy, lepsze wyniki produkcyjne, poprawa jakości mleka oraz redukcja stresu cieplnego.