Według danych PFHBiPM, od 2009 roku utrzymuje się w Polsce tendencja spadkowa pogłowia krów. Liczebność krów mlecznych w grudniu 2014 r. wynosiła 2 247 785 sztuk, co było o 2,2 proc. niższym wynikiem niż przed rokiem.

Jednak mimo spadku pogłowia, liczba krów objętych oceną użytkowości wzrasta, osiągając w 2014 r. poziom 739 638 sztuk. Był to wynik wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 38 643 szt., czyli 5,5 proc.

Udział krów ocenianych w krajowym pogłowiu krów mlecznych, według danych z dnia 31. grudnia 2014 roku, wyniósł 32,9 proc., co w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r., stanowi wzrost o 2,4 proc.

W 2014 r. zootechnicy oceny w 20 704 oborach pod kontrolą użytkowości ocenili przeciętnie 733 241 krów mlecznych, co w porównaniu do danych z 2013 r. daje wzrost populacji aktywnej o 54 212 sztuk, czyli o 8 proc.

Średnia wielkość stada znajdującego się pod oceną użytkowości mlecznej wyniosła w 2014 r. 35,4 szt. (+2 proc.). Natomiast przeciętna wydajność od sztuki w ubiegłym roku wyniosła 7582 kg (+ 141 kg). Krajowa produkcja mleka od krów objętych kontrolą użytkowości w ubiegłym roku wyniosła niemal 5 560 mln kg, co stanowi wzrost o 10 proc. (507 mln kg) w porównaniu z rokiem 2013.

Spadek pogłowia krów mlecznych spowodowany w był w ubiegłym roku wieloma niekorzystnymi czynnikami wpływającymi na spadek rentowności produkcji. Uwzględnić tu należy m.in. spadek cen mleka, wprowadzenie rosyjskiego embarga na produkty żywnościowe, czy istniejąca ciągle groźba wysokich kar za nadprodukcję mleka. Rok 2015 będzie okresem wielu zmian i czasem na ustabilizowanie sytuacji w branży.