Według danych Komisji Europejskiej, dwanaście krajów: Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Cypr, Luksemburg, Holandia, Austria i Polska przekroczyły swoją krajową kwotę mleczną za rok kwotowy 2014/2015, co skutkować będzie uiszczeniem opłat wyrównawczych w wysokości niemal 818 milionów €.

Kary za przekroczenie kwot mlecznych będą dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku (409 milionów €) i aż 18 razy większe w porównaniu z rokiem 2013 (45 milionów €).

Wymienione kraje przekroczyły krajową kwotę mleczną o niemal 3 miliony ton. Skala dostaw w UE w latach 2014/2015 wzrosła o 2,7 proc (prawie 3,9 mln ton – w porównaniu z tym samym okresem w latach 2013/2014).

Najdotkliwszą karą zostały objęte Niemcy (ponad 309 milionów €) oraz Polska (161 milionów €). Dość wysokie opłaty będzie również musiała wnieść Holandia (135 milionów €).

Pomimo tak dużych przekroczeń produkcji we Wspólnocie o 2 938 milionów ton mleka, to łączne dostawy mleka do mleczarni w UE pozostały 2,1 proc. poniżej wielkości globalnego kontyngentu

Uwzględniając sprzedaż bezpośrednią, produkcja osiągnęła 2,04 milionów ton (w porównaniu z ilością dostarczoną na rynek tj. 3,55 milionów ton).

W przypadku dostosowania zawartości tłuszczu, 16 państw członkowskich pozostało poniżej poziomu kwot, z których w 12 (Grecja, Chorwacja, Litwa, Węgry, Malta, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Rumunia, Bułgaria), zarejestrowano dostawy o 10 proc. niższe od poziomu kwoty, gdzie w ostatnich dwóch okresach kwotowych wynosiły one 39,3 proc. i 53,6 proc. poniżej poziomu kwoty.