System SmartBow austriackiej firmy MKW, dystrybuowany przez Bentley Polska, jest systemem pozwalającym na monitorowanie najważniejszych funkcji życiowych bydła.

System składa się z inteligentnego kolczyka, który na bieżąco rejestruje lokalizację, aktywność oraz przeżuwanie zwierząt. Kolczyk jest skonstruowany w taki sposób, że nie przyczepia się i nie zmienia pozycji, co warunkuje odpowiednią, dokładna pracę systemu i odczyt. Kolczyk może być stosowany wielokrotnie na kilku zwierzętach po kolei, co ogranicza dodatkowe koszty na zakup w przypadku brakowania zwierząt.

Kolejnym składnikiem jest odbiornik zbierający informacje z kolczyków i przesyłający dane do lokalnego serwera znajdującego się na fermie. Ostatni element stanowi odbiornik końcowy (komputer PC, tablet, smartfon), do którego trafiają analizowane przez system dane pochodzące z kolczyków.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości system generuje powiadomienia alarmowe, dzięki którym użytkownik jest na bieżąco informowany o rui, czy zmianach zachodzących podczas skarmiania/przeżuwania paszy. Dodatkowo, na cyfrowej mapie obory użytkownika wyświetlane są pozycje poszczególnych zwierząt. Dzięki monitorowaniu długości przeżuwania paszy, w połączeniu z opcją lokalizacji zwierząt, system informuje użytkownika o różnych stanach chorobowych jak mastitis czy ketoza. Wykrywane są nawet stany podkliniczne wspomnianych chorób.