Jednym z głównych czynników, decydującym o wydajności mlecznej krów jest wielkość pobrania przez nie paszy. Szczególnie jest to ważne w okresie okołoporodowym, kiedy obserwowany jest spadek apetytu, przy rosnącej jednocześnie produkcji mleka.

Ważne z punktu widzenia efektywnej produkcji mleka jest więc odpowiednie zachęcanie krów do pobierania dużych ilości paszy. Wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla utrzymania podstawowych funkcji organizmu oraz konieczne do produkcji mleka, poza wodą, znajdują się w suchej masie dawki pokarmowej.

Pobranie paszy krów we wczesnej laktacji może spadać nawet o 20 – 30 proc. w stosunku do maksymalnych wartości. Pobranie pasz zależy od wielu czynników, m.in. łatwego dostępu do czystej i świeżej wody.

Krowa pobiera ok. 5 l wody na każdy kg wyprodukowanego mleka. Na wyprodukowanie 40 l mleka krowa potrzebuje więc nawet do 200 litrów wody. Obniżenie pobrania wody o 40 proc. powoduje mniejsze o 16 – 24 proc. pobranie paszy, w efekcie czego spada też wydajność.

Aby zapewnić maksymalizację pobrania paszy, należy wykorzystywać pasze objętościowe najwyższej jakości, przy jednoczesnym kontrolowaniu zbilansowania dawki pod względem białka i energii.

Po ocieleniu należy stopniowo zwiększać udział paszy treściwej, a przy wyższych wydajnościach warto rozważyć konieczności wprowadzenia tłuszczu chronionego do dawki pokarmowej.

Istotnym czynnikiem, decydującym o wielkości pobrania paszy jest stres. Jeżeli na zwierzęta działają czynniki stresujące, widoczny będzie drastyczny spadek pobrania paszy. Należy więc krowom mlecznym, szczególnie w okresie okołoporodowym, zapewnić odpowiednie warunki dobrostanu.